روسری عرض 140 پوست ماری - کد : 265

کد محصول : 265
نام محصول : روسری عرض 140 پوست ماری - کد : 265
وضعیت : نا موجود
محصول دسته شال و زیر دسته شال
جنس: نخی پارچه نیلا
سر نیست

وضعیت : نا موجود